Внатрешен отпечаток за сублимација

Објект

2 машини за печатење

1 машина за сублимација за печатење

1 3Д машина за режење

Годишен излез

Влошка од 1-2 милиони пар

Laser-cutting
Print
Print-in-roll