Обликување

Објект

4 машини за ладење

2 машини за топло обликување

2 15-метарски линиски склопувања

1 8-метарски QC & линија за пакување

Годишен излез

Влошка од 2 милиони пар